Taler 2016

Taleopptak gjort på Nardo bedehus i 2016

 

Januar
10. januar: Mathias Eftevand – Se der Guds lam

14. januar: Kveldsbibelskole – Rolf Lavik – Julens troshelter

17. januar: Ole Martin Brennsæter – Luk 13,6-9

24. januar: Arnfinn Aandal – Mark 6,7-13

 

Februar
7. februar: Charles Hansen – Endetidens berusende begere

14. februar: Jostein Høivik – Matt 26,36-46

Bibelhelg v/Finn-Widar Knutzen – Paulus’ andre brev til Timoteus

26. februar: 1. bibeltime

27. februar: 2. bibeltime

27. februar: 3. bibeltime

28. februar: 4. bibeltime

 

Mars
3. mars: Kveldsbibelskole – Kristian Fagerli – Kan Jesus komme igjen i kveld?

6. mars: Ole Lande

13. mars: Ole Martin Brennsæter – 1.Pet 1

 

April
3. april: Johannes Valsø

Møtehelg med Mangor Harestad – Misjon i oppstandelsens lys

8. april: Mangor Harestad – Joh 20.19-21

9. april: Mangor Harestad – Misjon i oppstandelsens lys

10. april: Mangor Harestad – Misjonsbefalingen

17. april: Arvid Joramo – Joh 14.1-11

Møtehelg med Tom Eftevand

22. april: Det ble dessverre ikke gjort opptak denne dagen.

23. april: Tom Eftevand – Salme 32

24. april: Tom Eftevand – Joh 6

 

Mai
01. mai: Arnfinn Aandal – Rom 5.1-11

08. mai: Kristian Fagerli – Joh 16.12-15

15. mai: Arnfinn Aandal – Apg 2.1-4

22. mai: Øyvind Høiland – Matt 5.13ff -Lys og salt

 

Juni

Møtehelg med Kristian Fagerli – De siste tider

10. juni: Historiens tidsinndeling – som 7 dager

11. juni: Den 6. dagen: Beredelsesdagen

12. juni: Den siste dagen: Sabbaten

 

— Sommerferie —

 

August
14. august: Ole Lande – Joh 15.1-17

21. august: Mathias Eftevand – Matt 19.27-30 Om nådelønn (Åpningsmøte)

28. august: Kristian Fagerli – Joh 15,9-13

 

September
4. september: Arnfinn Aandal – Overgivelse

11. september: Kristian Fagerli – Jairus’ datter

Møteuke med Andreas Årikstad – Jeg er begynnelsen og enden

14. september: Det store bildet

15. september: Skapelse og/eller evolusjon (Kveldsbibelskole)     PowerPointen fra kveldsbibelskolen

16. september: Profetier om Jesus

17. september: Enden

18. september: Bortrykkelsen og Jesu komme

25. september: Knut Ole Østertun – Jesu navn

 

Oktober
2. oktober: Fredrik Knutzen – Rom 7

9.oktober: Kristian Fagerli – Luk 12.13-21 – Vokt dere for havesyken!

16. oktober: Jostein Høivik – Den barmhjertige samaritan

20. oktober: Kristian Fagerli – Kveldsbibelskole – Forfølgelse

23. oktober: Øystein Bliksås – Matt 24.35-44 – Våk! Jesus kommer snart igjen!

Møtehelg med Jan Tore Olsen – Jobs bok

29. oktober: Jan Tore Olsen – Jobs bok (1/3)

                    Jan Tore Olsen – Jobs bok (2/3)

30. oktober: Jan Tore Olsen – Jobs bok (3/3)

 

November
6. november:  Bjørn Valde – Luk 6.20-26

13. november: Mathias Eftevand – Luk 13.10-17 – Kvinnen som ble løst fra sin vanmakt

20. november: Kristian Fagerli – Domssøndag

24. november: Kristian Fagerli – Kveldsbibelskole – Forfølgelse

27. november: Kristian Fagerli – Matt 21.1-9 – Se DIN konge kommer til DEG!

Møteuke med Øyvind Samnøy – Advent

29. november: Matt 21,1-11 – Se, din konge kommer til deg

30. november: Matt 21,12-17

 

Desember

01. desember: 1.Pet 1,13

02. desember: 1.Pet 1,13-21

03. desember: 1.Pet 4,7-11  [Om menigheten]

04. desember: Hebr 6,9-20

11. desember: Malvin Torsvik – Matt 11.11-19   – Grøtkveld –

18. desember: Kristian Fagerli – Luk 1.39-56