Taler 2019

Taleopptak gjort på Nardo bedehus i 2019

Januar

13. januar: Kristian Fagerli: Se der Guds lam, som bærer verdens synd, Johannes 1, 29-34

17. januar: Kveldsbibelskole med Kristian Fagerli: Lys og salt i Jesus

27. januar: Kjartan Fjell: Fylt av ånden, Efeserne 5, 18-20

Februar

3. februar: Thomas Hogganvik: Den bortkomne sønn Luk 15,11-32

10.februar: Kristian Fagerli: Se til at ikke noen fører dere vil, Mark 13

17. februar: Mathias Eftevand: Lignelsen om såmannen, Mat 13. 24-30

19. februar: Einar Sunde: Livet som kristen, Filip 3,7-21

20. februar: Einar Sunde: Lov og evangelium, Rom 3,19-31

21. februar: Einar Sunde: Den store hvite flokk, Åp 7,9-17

24. februar: Anders Bø: Lær oss å telle våre dager, Sal 90,12

28. februar: Finn-Widar Knudzen: Lys og salt i hjemmet (Kveldsbibelskole).

Mars

3.mars: Jostein Høvik: Jesu kors og mitt kors, Luk 18,31-34. Åpning ved Thomas Hogganvik

10.mars: Kristian Fagerli: Faste, Mat 26,36-45.

14.mars: Øyvind Rott: Lys og salt i hjemmet (Kveldsbibelskole).

24.mars: Ruben Fjell: Pornografi og avhengighet til synd.

31.mars: Olaf Norman: Abraham 

April

7.april: Andreas Brennsæter: Guds dom, Åp 20,11-15

14.april: Kristian Fagerli: Marta, Maria og Lasarus, Joh 12,1-11

25.april: Rolf Lavik: Lys og salt i hverdagen (Kveldsbibelskole).

29.april: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, innledning

30.april: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, 1. kapittel

Mai

1.mai: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, 2. kapittel

2.mai: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, 3. kapittel

5.mai: Arnfinn Aandal: Bevar ditt hjerte, Ord 4.23

23.mai: Kristian Fagerli: Lys og salt i endetiden (Kveldsbibelskole).

26.mai: Johan Jensen: Fader vår, Matt 6,5-13

Juni

2. juni: Thomas Hogganvik: Johannes 16:12-15

09. juni: Kristian Fagerli: Første pinsedag

23. juni: Kristian Fagerli: Født på ny, Joh 3:1-17

30. juni: Knut Ole Østertun

August

September

01. sept: John Anders Elverum: Slangens hode, 1. Mos 3:14-15

12. sept: Kristian Fagerli: Israels kall og utvelgelse I (Kveldsbibelskole)

22. sept: Ruben Fjell: Guds og menneskers dom, Matt 7

 

Møteuke med Odd Eivind Stensland 24.-29. sept

Tema: Innføring i Romerbrevet

24. sept: Odd Eivind Stensland: Utvalgte vers fra Rom 1

25. sept: Talen ble dessverre ikke tatt opp.

26. sept: Odd Eivind Stensland: Frifinnelsen i Kristus, Rom 5:12-21 (Sang av Ruben Fjell)

27. sept: Odd Eivind Stensland: “Jeg derimot døde” Rom 7:1-13

28. sept: Odd Eivind Stensland: «Livets Ånds lov» Rom 8:1-5

Oktober

19. oktober: Arnfinn Barlaup: Johannes kap.1

20. oktober: Arnfinn Barlaup: Jesaja 60,1-4

24. oktober: Kristian Fagerli: Israels kall og utvelgelse del 2 (Kveldsbibelskole)

27.oktober: Mathias Eftevand: Farskjæligheten, Lukas 15:11-32

November

3.november:Andreas Brennsæter: Frelsens murer og lovsangens porter, Jes 60:18-22

5.november: Kjell Iversen: Efeserbrevet kap. 1

6.November Kjell Iversen: Efeserbrevet kap. 2

8.november: Kjell Iversen: Efeserbrevet kap. 4

10.november: Kjell Iversen: Efeserbrevet kap. 6

Resten av møtene denne uka ble dessverre ikke tatt pga. tekniske problemer!

17.november: Kristian Fagerli: Jesu gjenkomst: en søvnens tid. Matt 24:35-42

21. november: Kristian Fagerli: Dåp (kveldsbibelskole)

24.november: Endre Stene: Hvordan innrette menighetslivet?

Desember

1.desember: Fredrik Knutzen: Bibeltroskap