Taler 2019

Taleopptak gjort på Nardo bedehus i 2019

Januar

13. januar: Kristian Fagerli: Se der Guds lam, som bærer verdens synd, Johannes 1, 29-34

17. januar: Kveldsbibelskole med Kristian Fagerli: Lys og salt i Jesus

27. januar: Kjartan Fjell: Fylt av ånden, Efeserne 5, 18-20

Februar

3. februar: Thomas Hogganvik: Den bortkomne sønn Luk 15,11-32

10.februar: Kristian Fagerli: Se til at ikke noen fører dere vil, Mark 13

17. februar: Mathias Eftevand: Lignelsen om såmannen, Mat 13. 24-30

19. februar: Einar Sunde: Livet som kristen, Filip 3,7-21

20. februar: Einar Sunde: Lov og evangelium, Rom 3,19-31

21. februar: Einar Sunde: Den store hvite flokk, Åp 7,9-17

24. februar: Anders Bø: Lær oss å telle våre dager, Sal 90,12

28. februar: Finn-Widar Knudzen: Lys og salt i hjemmet (Kveldsbibelskole).

Mars

3.mars: Jostein Høvik: Jesu kors og mitt kors, Luk 18,31-34. Åpning ved Thomas Hogganvik

10.mars: Kristian Fagerli: Faste, Mat 26,36-45.

14.mars: Øyvind Rott: Lys og salt i hjemmet (Kveldsbibelskole).

24.mars: Ruben Fjell: Pornografi og avhengighet til synd.

31.mars: Olaf Norman: Abraham 

April

7.april: Andreas Brennsæter: Guds dom, Åp 20,11-15

14.april: Kristian Fagerli: Marta, Maria og Lasarus, Joh 12,1-11

25.april: Rolf Lavik: Lys og salt i hverdagen (Kveldsbibelskole).

29.april: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, innledning

30.april: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, 1. kapittel

Mai

1.mai: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, 2. kapittel

2.mai: Rolf Lavik: Gjennomgang av 2.Tess, 3. kapittel

5.mai: Arnfinn Aandal: Bevar ditt hjerte, Ord 4.23

23.mai: Kristian Fagerli: Lys og salt i endetiden (Kveldsbibelskole).

26.mai: Johan Jensen: Fader vår, Matt 6,5-13

Juni

2. juni: Thomas Hogganvik: Johannes 16:12-15

09. juni: Kristian Fagerli: Første pinsedag

23. juni: Kristian Fagerli: Født på ny, Joh 3:1-17

30. juni: Knut Ole Østertun

August

September

01. sept: John Anders Elverum: Slangens hode, 1. Mos 3:14-15

12. sept: Kristian Fagerli: Israels kall og utvelgelse I (Kveldsbibelskole)