Taler 2018

Taleopptak gjort på Nardo bedehus i 2018

 

Januar

7. januar: Malvin Torsvik – Åp 22,12-21

21. januar: Håkon Leirvik – Synderinnen ved Sykar | Joh 4, 4 – 30

Møtehelg med Sølve Salte 26.-28. januar

26. januar: Har du forlatt din første kjærlighet?

27. januar: Bibelen eller biskopene?

27. januar: Jesus tar kontroll – Luk 5,1-11

28. januar: Jesus er Herre!

 

Februar

4. februar: Jostein Høivik – Mark 9,2-13

11. februar: Øystein Bliksås – Joh 12,20-33

18. februar: Anders Bø – Stillhet med Jesus – Mark 6,30-32

23. februar: Fredrik Knutzen – Luk 22,7-38

24. februar: Fredrik Knutzen – Luk 12,13-40

 

Mars

4. mars: Arnfinn Aandal – 1.Pet 2,4-6

8. mars: Rolf Lavik – Kveldsbibelskole: Å høre Guds stemme, del 1

11. mars: Björn Kero – Jes 55

18. mars: Kristian Fagerli – søndagsmøte

 

April

8. april: Knut Ole Østertun – 1. Kor 15, 3-4

15. april: Mathias Eftevand – Joh 10, 1-10

26. april: Rolf Lavik – Kveldsbibelskole: Å høre Guds stemme, del 2

29. april: Kristian Fagerli – søndagsmøte

 

August

19. august: Mathias Eftevand – I ham – Ef 1,1-14

26. august: Kristian Fagerli – Jesu tjener – Luk 17, 7-17

 

September

2. september: Jubileumsfest, tale ved Odd Dubland om Hans Nielsen Hauge

6. september: Kveldsbibelskole ved Kristian Fagerli – Ruts bok kap. 1

9. september: Arnfinn Aandal – Alle må omvende seg!

Møteuke med Kristian Fagerli – Guds fulle rustning, Ef. 6

11. september: Møteuke med Kristian Fagerli, Ef. 6 – Voks i nåden og kjennskapen til vår Herre og Frelser

12. september: Møteuke med Kristian Fagerli, Ef. 6. 11-13 – Vi er i krig

13. september: Møteuke med Kristian Fagerli, Ef. 6. 14a – Sannheten som belte

14. september: Møteuke med Kristian Fagerli, Ef. 6. 14b-17 – Guds rustning

15. september: Møteuke med Kristian Fagerli, Ef. 6. 17b – Åndens sverd

16. september: Møteuke med Kristian Fagerli, Ef. 6. 10-20 – Ta derfor på rustningen

 

Oktober

4. oktober: Kveldsbibelskole med Kristian Fagerli – Ruts bok kap. 2

7. oktober: Kristian Fagerli – Salme 90, 16-17

21. oktober: Bjørn Valde – Jesus verdens lys, Joh. 12. 35-36

 

November

1. november: Kveldsbibelskole med Kristian Fagerli – Ruts bok kap. 3

4. november: Øystein Bliksås – De troendes mandat i verden – Matt 5. 13-16

11. november: Kristian Fagerli – Herre frels jeg går under – Matt 14.22-33

18. november: John Anders Elvrum – Det stod fram en mann – Johannes 1.6

25. november: Kristian Fagerli – Matt 25, 1-13

 

Desember

2. desember: Johan Jensen, Matt 21, 12-17

6. desember: Kristian Fagerli – Ruts bok, kapittel 4