Taler 2015

Taleopptak gjort på Nardo bedehus i 2015

 

11. januar: Arnfinn Aandal – Fil 2:5-11

18. januar: Kristian Fagerli – Matt 2:1-12

25. januar: Øystein Bliksaas – Joh 9

 

Møteuke v/ Steinar Handeland:

5. februar: Apg 3:17-23 (Israel i historien)

6. februar: Apg 17:30-31

7. februar: «De siste tider»

8. februar: Apg 4:8-12

 

15. februar: Arnfinn Aandal – Kol 1:24-29

22. februar: Knut Ole Østertun – Matt 16:21-23

1. mars: Ole Martin Brennsæter – Luk 7:37-50

 

8. mars: Jostein Høivik – Ef 6:10-18

15. mars: Olav Vestbøstad – Joh 3:11-16

 

Møteuke v/Stein Solberg og Kristian Johansen

19. mars: Kristian Johansen

19. mars: Stein Solberg – Joh 1:29

21. mars: Stein Solberg – Åp 1-3

22. mars: Kristian Johansen – Jesus i Getsemane

22. mars: Stein Solberg – 2. Mos 20:1-3

 

9. april: Kveldsbibelskole – Frelsesvisshet

19. april: Bjørn Valde – Joh 10:1-11

26. april: Kjell Dahlene – Mik 7:18-20

 

7. mai: Kveldsbibelskole – Forvaltning av penger

10.mai: Björn Kero – Matt 27:46

24. mai: Arnfinn Aandal – 1Kor 1:21-25

 

4. juni: Kveldsbibelskole – Forvaltning av tid

 

9. august: Knut Ole Østertun – Joh 1:35-51

 

Møteuke v/Kjell Dahlene

1. september: Kjell Dahlene – Matt 22:1-14 (I)

2. september: Kjell Dahlene – Matt 22:1-14 (II)

3. september: Kjell Dahlene – Matt 22:1-14 (III)

4. september: Kjell Dahlene – Matt 22:1-14 (IV)

5. september: Kjell Dahlene – Matt 22:1-14 (V)

6. september: Kjell Dahlene – Matt 22:1-14 (VI)

 

13. september: Olav Vestbøstad – Matt 5:10-12

20. september: Malvin Torsvik – 1. Kor 15:35-54

27. september: Johannes Valsø – Joh 3:1-15

 

4. oktober: Øystein Bliksås – Joh 7:14-17

18. oktober: Knut Ole Østertun – Luk 16:19-31

25. oktober: Kristian Fagerli – Luk 18:9-14

 

1. november: Fredrik Knutzen – Åp 6:12-17

 

Møteuke v/Kristian Fagerli: «Følg meg!»

3. november: Kristian Fagerli – 1Pet 2:21

4. november: Kristian Fagerli – Matt 4:1-4

5. november: Håvard Egeland – Luk 17:11-19 – Takknemlighet

  Kristian Fagerli – Salme 40

6. november: Håvard Egeland – Matt 16.24-27

  Kristian Fagerli – Matt 10.22-25

7. november: Kristian Fagerli – Så dere kan kjenne ham når han kommer!

8. november: Kristian Fagerli – Matt 16.24-25

 

15. november: Einar Strøm – Matt 14:22-34

22. november: Kristian Fagerli – Matt 25:1-13

29. november: Ole Martin Brennsæter – Matt 21:10-13

 

3. desember: Kveldsbibelskole – Lars Fossdal – Kristus i Salmenes bok

 

Møtehelg v/Lars Fossdal (NLL)

5. desember: Lars Fossdal – «Han ble kalt Guds venn» – Jak 2,23

6. desember: Lars Fossdal – Menneskesønnens komme

 

12. desember: Grøtkveld: Bjørn Valde – Jesus kommer snart

13. desember: Jostein Høyvik – 2.Pet 1,19-21