Taler 2014

Taleopptak fra Nardo bedehus i 2014

 

Møteuker:

Steinar Handeland tirsdag 22. apr – Joh 4,1-30
Steinar Handeland torsdag 24. apr – Apg 9,15-16
Steinar Handeland fredag 25. apr – Apg 3,17-21
Steinar Handeland lørdag 26. apr – 2.Sam 9
Steinar Handeland søndag 27. apr – Luk 21,28-36

 

Dag Rune Lid fredag 21.mars – Dom 7,1-7
Dag Rune Lid lørdag 22.mars – Matt 24,37-44
Dag Rune Lid søndag 23.mars – Heb 12,5-12

 

Kveldsbibelskoler:

Kveldsbibelskole – 2.okt – 1 Mosebok 1

Kveldsbibelskole – 6.nov – 1 Mosebok 2

Kveldsbibelskole – 4.des – 1 Mosebok 3

 

Søndagsmøter:

12. januar: Jostein Høivik – Matt 3,13-17

19. januar: Øystein Bliksås – Joh 2,1-11

26. januar: Björn Kero – Luk 18,35-43

 

2. februar: Arnfinn Aandal – Matt 7,21-24

9. februar: Arnfinn Aandal – Mark 4,26-29

16. februar: Knut Ole Østertun – Apg 16,25-30

23. februar: Kristian Fagerli – Matt 17,1-9

 

2. mars: Tore Mangelrød – Joh 11,1-44

9. mars: Kristian Fagerli – Matt 4,1-4

16.mars: Bjørn Valde – Matt 15,21-28

29. mars: Charles Hansen – Middelhavet i profetisk lys

 

6. april: Björn Kero – 1.Joh 3,21

13. april: Arnfinn Aandal – Luk 22,39-44

24. april: Arnfinn Aandal – Mark 1,29-31

 

4. mai: Bjørn Valde – Sal 31,16

11. mai: Björn Kero – Salme 1

18. mai: Olav Vestbøstad – Joh 15,1-8

 

10. august: Kristian Fagerli – 2.Kor 12,7-9

17. august: Bjørn Kero – 2 Pet 1,1-17

5. oktober: Arnfinn Aandal – Salme 13

19. oktober: Kristian Fagerli – Joh 19:1-5

 

9. november: Kristian Fagerli – Fil 2:5-8

23. november: Bjørn Valde – Matt 25:31-46

30. november: Mathias Eftevand – Luk 4:16-22

7. desember: Björn Kero – 1Kor 15:50-58