Taler 2017

Taleopptak gjort på Nardo bedehus i 2017

 

Januar

8. januar: Jostein Høivik

15. januar: Knut Ole Østertun

22. januar: Arnfinn Aandal

29. januar: Mathias-Eftevand – Luk 18,35-43

 

Februar

5. februar: Kristian Fagerli – en stedfortredende tro

12. februar Kristian Fagerli – lignelser

19. februar Bjørn Valde

22. februar: Kristian Fagerli – Min nåde er nok for deg (årsmøte)


Møteuke med Knut Pedersen – Fra troens verden (Romerne 4-5)

23. februar: Knut Pedersen – Fra troens verden (1/4)

24. februar Knut Pedersen – Fra troens verden (2/4)

25. februar Knut Pedersen – Fra troens verden (3/4)

26. februar Knut Pedersen – Fra troens verden (4/4)

 

Mars

 5. mars: Kristian Fagerli – Matt 4,1-4 – Jesu fristelse

12. mars: Ole Lande – Tale og sang

26. mars: Fredrik Knutzen – Luk 1,26-38

 

Møteuke med Ole Abel Sveen – «Se vi går opp til Jerusalem» (sang og tale)

30.mars: Ole Abel Sveen – torsdag 30.mars (1/4)

31.mars: Ole Abel Sveen – fredag 31.mars (2/4)

April

1.april: Ole Abel Sveen – lørdag 1.april (3/4)

2.april: Ole Abel Sveen – søndag 2.april (4/4)

 

9. april: Kristian Fagerli – Joh 12,12-28

23. april: Arvid Joramo – Joh 21,1-14

30. april: John Anders Elvrum – Den gode hyrde, Joh 10,11-18

 

Mai

7. mai: Arnfinn Aandal – Luk 24,44-48

14. mai: Kristian Fagerli – Joh 15,1-8

21. mai: Jan Arne Bremnes – Min nåde er nok for deg

28. mai: Øystein Bliksås – Joh 15,26-16,4 – Også dere skal vitne

 

Juni

4. juni: Tom Eftevand – 1.Kor 2,12 – Guds nådegave

11. juni: Bjørn Valde – Den Hellige Ånd skal overbevise

18. juni: Kristian Fagerli – Matt 3,11f

 

August

13. august: Arnfinn Aandal – Sal 8,4f – Hva er da et menneske

20. august: Kristian Fagerli – Matt 23,37-39

27. august: Mathias Eftevand – Ef 2,1-10

 

September

10. september: Finn-Widar Knutzen – Forkynn Ordet

17. september: Kristian Fagerli – De helliges samfunn

24. september: Ole Lande – Sal 40,2-6 – Sang og tale

 

Oktober

1. oktober: Bjørn Valde – Jesus vekker Lasarus opp fra de døde – Joh 11,1-46

8. oktober: Arnfinn Aandal – Ef 1,22-23

15. oktober: Mathias Eftevand – Påskemåltidet

22. oktober: Jostein Høivik – Heb 13,1-3

29. oktober: Øystein Bliksås – Luk 13,22-30

 

November

5. november: Anders Bø – Er Guds nåde nok for deg?

Kveldsbibelskole med Finn-Widar Knutzen – «Kolosserbrevet»

14. november: Finn-Widar Knutzen – Kolosserbrevet

 

Desember

03. desember: Kjell Furnes – Guds pakt med Israel

10. desember: Arnfinn Aandal – Lukas 2,8

17. desember: Knut Ole Østertun – 4.Mos 21,1-9