Søndagsmøter
Hver søndag kl 11.00 er det møte. Forkynnelse gjennom tale, sang og vitnesbyrd er sentral.
Formiddagstreff
Annenhver torsdag kl 12.00 er det formiddagstreff. Her samles mange til andakt, sang og servering av mat.
Møteuker
Nardo misjonsforening ønsker å ha jevnlige møteuker der vi på en spesiell måte får brukt tid med bibelen.

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Sal 119,105

Lenker til andre sider

Følg oss på Facebook: